miercuri, 16 septembrie 2009

Versul original 38.2 zi de muceniciTot poemul este:


cu noaptea-n cap

ţăranul taie via –

zi de mucenici


Corina Ion (Antologia ROMANIAN KUKAI)


(Aserb) mustul va curge

(Mariko san) sclavul viciului

(Ioana Dinescu) plange Dionis

(Doina) sper că nu de tot...
(
Doina) butuci in declin...
(
Doina) hoţ de surcele...
(
Doina) ce nu faci de frig ?

(Haika) seva tot curge

(Haika) seva tot curgînd


Poemul mărturiseşte un fapt mai greu de intuit de cei care nu sînt familiarizaţi cu obiceiurile de la ţară. Fără să fii deci avizat, poţi crede că ţăranul, presat de nevoile practice, neglijează sau sfidează sărbătoarea obştei. Iată însă ce spune autoarea:


«Începerea noului an agrar (venirea primăverii) este marcată la sat prin tăierea primelor coarde de vie. Tăierea cu noaptea in cap a viei semnifică o credinta populară conform căreia acest lucru trebuie să se facă înainte de ivirea zorilor zilei de 9 martie, pentru că este sărbătoare şi omul trebuie să participe la comemorarea celor 40 de mucenici, fiind prezent la slujba de la biserică şi nu nesocotind sărbătoarea prin muncă. Bunicul meu se scula dis-de-dimineaţă şi tăia simbolic câteva coarde din bolta casei, ca să marcheze obiceiul, iar a doua zi continua lucrul»


La această precizare a autoarei replică Doina: «Cunoscând versul original, pot spune că numai în această "zi de mucenici" poţi tăia via simbolic; altfel această lucrare cere observaţie, judecată, pricepere, ceea ce impune chiar multă lumină. Există multe alte lucrări care le poţi face "cu noaptea în cap" dar tăiatul viţei... NU.»


Completările, neavînd niciun hint, n-au legat activitatea viticolă de sărbătoarea mucenicilor. Cam miop, au văzut doar lucrurile care decurg banal sau pragmatic şi imediat din retezarea coardelor: (Haika) seva tot curge, (Haika) seva tot curgînd, (Doina) butuci in declin..., (Doina) ce nu faci de frig ? (Doina) hoţ de surcele... Într-o perspectivă mai îndepărtată, dar programatică au fost văzute şi consecinţele optimist-previzibile (Aserb) mustul va curge.


Cîteva completări au văzut tăierea viţei ca definitivă şi nu ca pe o operaţiune agricolă firească la începutul fiecărui an şi au încercat o abordare ironică: (Mariko san) sclavul viciului, (Doina) sper că nu de tot..., (Ioana Dinescu) plange Dionis.

Niciun comentariu: