marți, 29 ianuarie 2013

A treizecea săptămînă 28 ianuarie-3 februarie

ninge abundent -
împărtăşind tăcerea
bătrânul singur

Greşeala evidentă este aceea a folosirii verbului a împărtăşi în mod impropriu. Cineva poate împărtăşi altcuiva sau cu altcineva gînduri, păreri, emoţii, sentimente. Poate împărtăşi din experienţa sa sau se poate nutri din a altuia, poate destăinui lucruri intime sau poate fi făcut părtaş la ale altora. A împărtăşi înseamnă a comunica, a dărui şi a primi, este un act de comuniune care se petrece între două sau mai multe persoane. Şi un acord care se stabileşte spontan între ele. Poţi împărtăşi cu alţii bucurii sau necazuri, o soartă comună.

Sigur, o altă formulare, precum împărtăşind taina tăcerii, ar fi fost de înţeles. Cu formularea de faţă se poate citi doar că bătrînul oficiază taina împărtăşaniei, tăcerea fiind cea care o primeşte.

Pe de altă parte cred că intenţia autorului a fost de a spune că bătrînul, tocmai pentru că este singur, se poate împărtăşi mai abitir din taina tăcută a ninsorii.

Puteţi drege voi poemul ca să se potrivească cu intenţia?duminică, 27 ianuarie 2013

Comentariul la săptămîna a XXIX-a
biologul... din Karlsruhe

sinceritate -
cameleon roşu sub
acoperire

Într-un fel, prin structura lui bilologică, orice cameleon îşi schimbă culoarea spontan şi fără niciun fel de intenţie. Totul este involuntar – cameleonul minte cu sinceritate. Că majoritatea celor care s-au vopsit politic în roşu au făcut-o doar dintr-un reflex de adaptare este la fel de adevărat. Subversivitatea lor făţişă şi voluntară faţă de regimurile roşii este însă îndoielnică, lucrau doar pentru prosperitatea lor şi a neamurilor.

un vierme verde -
fără acoperire
cameleonul

Dacă viermele e verde, este poate pentru a se confunda cu frunza, adaptare care-l fereşte de prădători precum cameleonul. Versatilitatea cameleonului este într-adevăr fără acoperire, chiar dacă face totul ascunzîndu-se, nu o face contra năravului său.

băţul orbului
lovind hoţul de pepeni -
sub acoperire

Deduc că orbul este sub acoperire. Păzeşte pepenii făcînd pe orbul.

Vasilica Grigoraş

eliberare –
pui sub acoperire
demolând zidul

Nu înţeleg. Dacă presupun că puiul se eliberează, zidul (şi el de var) ar fi găoacea pe care o sparge, o demolează, aşa să fie? E o metaforă cam trasă de păr. 

sub acoperire -
aşteptând evadarea
mulţi ghiocei


Ghioceii sînt acoperiţi de zăpadă, dar nu se dau drept altceva. Chiar dacă aşteaptă încă, lucrează conform menirii lor. Nu se dau drept alţii.


numai cânt şi joc -
lene sub acoperire-n
toiul veriiDemisia de la îndatorirea de a lucra în toiul verii nu este una ascunsă. Cei care o fac o fac pe faţă, poate chiar cu bucurie. E vocaţia lor. Leneşul patent întreabă şi dacă-s muieţi posmagii.
lac plin de frunze -
sub acoperire toată
Calea Lactee

O viziunea interesantă. Nu doar faţa lacului e acoperită de frunze ci şi capacitatea lui de a oglindi. Dar ea îşi păstrează potenţialul virtual. Calea Lactee este încă acolo, în oglinda care-şi va recăpăta cu siguranţă facultatea de a reflecta.

după ninsoare -
numele din cimitir
sub acoperire

Numele scrise pe cruci au fost acoperite de zăpadă. Să fie cei duşi doar duhuri care comunică cu cei vii chiar fără să mai aibă vreun nume?

luni, 21 ianuarie 2013

A douăzecişinoua săptămînă 21-27 ianuarie 2013
valuri de iarnă -
la ţărm stabilopozii
sub acoperire

Găsesc că în acest poem sînt două sîngăcii.

Prima, valuri de iarnă, este un calc după luna de toamnă traducere din japoneză a unei cuvînt folosit de ei pentru că au în octombrie o sărbătoare a privitului lunii – otsukimi. La noi sintagma nu prea merge pentru că luna e mai greu asociabilă cu un anotimp, spunem tîrgul de toamnă sau pere de toamnă, unde de toamnă înseamnă că atunci are loc tîrgul sau atunci se coc perele. Cu atît mai mult, sintagma valuri de iarnă este improprie, nu e în spiritul limbii. Am putea spune valuri  sau valurile iarna.

Sigur că intenţia folosirii sintagmei sub acoperire a fost aluzia la sensul figurat: incognito, sub nume fals, neştiut atribuit agenţilor infiltraţi în organizaţiile interlope. Dar, aşa cum e folosit în poem, nu spune decît că stabilopozii sînt acoperiţi de gheaţă. Statutul lor, sub sau fără acoperire, rămîne acelaşi. Nu există şi alte aluzii care să conlucreze cu posibilul sens figurat şi el nu se realizează în poem.

Vă propun să încercaţi să realizaţi un joc de cuvinte valid folosind expresia sub acoperire.