un haiku pe zi

cum a funcţionat iniţiativa un haiku pe zi între 2008-2010

Ideea, poate mai veche, am primit-o de la Anastasia Dumitru. Este vorba de un exerciţiu de completare a unui vers lipsă dintr-un haiku dat.
Dacă poemul în cauză este unul valoros, în mod implicit, fără alte explicaţii şi comentarii, cel care îşi va asuma acest lucru va fi pus în faţa unui travaliu de un nivel mai ridicat. Încercînd să desluşească strucutura construcţiei din care lipseşte o piesă, va simţi mai lesne exigenţele ce se impun creatorului de haiku.


Veţi găsi deci zilnic pe acest site un asemenea poem la care sînteţi rugaţi să completaţi versul lipsă. Poemele vor fi alese dintre cele care, pentru unii cel puţin, sînt deja cunoscute pentru că au fost publicate anterior în antologii. Pentru alţii, nu. Ele vor purta un număr dublu. Astfel, de exemplu, 1.2 va însemna: săptămîna 1, haiku 2.


Indiferent dacă îl (re)cunoaşteţi sau ba, încercaţi să completaţi cu propriul vostru vers. Totdeauna pot exista şi alte variante. Veţi avea ocazia să faceţi un exerciţiu util şi fructuos.Postaţi varianta voastră ca un "comentariu" la textul prezentat.


Începînd de luni 22 septembrie 2008, în fiecare zi, alături de noul poem propus, va fi afişat în întregime poemul original corespunzător aceleiaşi zile din săptămîna trecută şi remarcate cele mai bune soluţii sugerate de comentatori. Poemele propuse pot fi completate deci timp de o săptămînă din momentul cînd au fost afişate.


Nu modificaţi versurile date.Încercaţi să respectaţi, acolo unde haiku-ul e scris ca atare, numărul de silabe necesar - 5 sau 7.

Niciun comentariu: