duminică, 15 iulie 2012

Comentariu la săptămîna IÎncep cu versul propus de Diana Bucur: chin de muribund nu face decît să repete greşeala pe care ne propuneam s-o corijăm, repetă ceea ce spune deja imaginea. E ca un titlu al unui tablou. Aceeaşi eroare a începătorului care îl dăscăleşte pe cititor. 

Şi versul adăugat de Victoria Fătu Nalaţiu, destinul e-n drum, pare să comenteze doar întîmplarea, prevestindu-i împlinirea. Nefiind un obiect care să se afle în drum, cred că intenţia autoarei a fost aceeea de a spune pe scurt destinul e-n drum (în curs adică) să se împlinească. Este şi aici vorba de un adaos repetitiv.

STOPS, obsedat de clişeele demagogiei actuale, nu acceptă că haiku-ul n-are nimic de-a face nici cu megafoanele politice, nici cu vehemenţa satirică. Citind completarea DNA corupt, l-am reperat îndată pe fluturaşul Cătălin Voicu, pirpiriu şi vlăguit, legănîndu-se în hamacul paingului. Compunerea ar avea oarecare valoare doar pentru Gâdea şi compania.

Nelu Gârda salvează deconspirarea printr-un abil joc de cuvinte: natură moartă. Lipsa speranţei, chinul sînt evitate printr-o exprimare oblică, glumeaţă, folosind (pentru a exprima şi a masca totodată) o expresie consacrată în pictură. Emoţia este astfel reţinută, ascunsă, surdinizată.
 
Şi Flavia Muntean evită să-şi declare emoţia. Preferă să tempereze impactul morbid al tabloului, adăugîndu-i şi câteva stele. În felul acesta, păianjenul nu mai este atît de rapace, iar fluturele se află într-o ciudată companie – efemer şi veşnic - care echilibrează oarecum lucrurile. Plasa păianjenului nu alege. Prinde tot ce-i e la îndemînă.
 
Ildiko Juverdeanu răspunde provocării printr-o altă imagine: doi gropari pe drum. În felul acesta sînt evitate cuvintele care vorbesc explicit despre vreo stare afectivă. Este suficientă aluzia.

        Grigore Chitul revine şi el, de data asta cu o imagine: poza ta veche. Felul în care cele două imagini pot fi legate nu mai este unic şi, acceptînd alegoria, nu mai este vorba doar de fluturele adevărat ci şi de simbolul său. Să fie poza plasa păianjenului în care, pe moment, s-a prins autorul? Să fie timpul cel care a prins în mrejele lui făptura din poză?

Şi la Cristina Oprea funcţionează perfect alegoria. Prima ţigară este reţeaua vicioasă a fumatului în care te-ai prins odată pentru totdeauna, este ţigara matinală care te învăluie în fumul ei de cocon pentru ziua întreagă. Devii un fluture întors voluntar în starea larvară.

        Biologul de serviciu mută, nedisciplinat, pauza după fluture. Nici un giulgiu alb e puţin cam nemotivat în noul context. În schimb, tremurul umbrei face toţi banii. Umbra plasei în care se mai zbate fluturele este  o mărturisire obiectivă de inestimabilă valoare pentru cititorul de haiku.

Ica Grig surprinde şi ea atitudinea unui, potenţial, biolog, atent şi oarecum imparţial, care nu uită să se bucure de viaţă, legănîndu-se în timpul observaţiei: veghe în scrânciob.

                Ciobîcă Cezar-Florin pune în antiteză cu tragedia fluturelui prima stea pe cer – roţile mecanismului ceresc se-nvîrt imperturbabil, nimic nu tulbură mersul astrelor. Indiferenţă şi dispreţ pentru faptele mărunte sau dovadă a faptului că totul se integrează în ordinea firii? Ceva dispare, altceva apare. Ultimul haiku mărturiseşte însă empatia cu soarta fluturelui, măcar în lumea poeziei există puţină înţelegere. Un autor îşi pune cenuşă-n cap. Sau poate este doar ultimul haiku de astăzi?

        Şi Maria Doina Leonte notează discret, printr-o imagine, aluzia la sfîrşitul fluturelui: soare la apus. Dacă e să plîngem fluturele, măcar s-o facă soarele! Soarele, lacrima Domnului, / cade în mãrile somnului.

Lavana găseşte două imagini diferite ca atitudine. Becul, tot aprins... pare să constate impactul minor sau inexistent al scenei asupra ambianţei. Ideea ar fi că totul se petrece indecent, la vedere – o crimă cu show-ul bine pus în lumină. În schimb, parfum de pelin este o alăturare a unei imagini care compătimeşte, uşor ironic, cu fluturele prins în capcană. Expresia este un oximoron, o contradicţie semantică în sensul că parfumul sugerează mai degrabă mirosuri plăcute, îmbietoare, în timp ce pelinul are un gust şi o aromă amăruie, de unde şi simbolistica lui. Este ca şi cum  ai spune parfum de-amărăciune. Vezi şi Dulceaţă de fragi.

Cu mreaja fatală, Ana Urma este la limita unui comentariu metaforic puţin ironic, un pic cicălitor. Dar aluzia la alte plase şi curse viclene salvează intenţia. La orizont luna adaugă o imagine care sugerează ivirea unui observator rece, distant, indiferent. Un contrast evident cu  situaţia tristă şi zbaterea fluturelui. În fine, plasa păianjenului este văzută şi într-o accepţie ludică, tardivă însă: leagăn de prisos. Fluturele s-a înşelat. Irevocabil. Leagăn de prisos este şi ea un oximoron: în situaţia dată el îşi neagă menirea de a fi origine, început, obîrşie, devine deci inutil.

Concluzii:

  •  Dacă poemul are kireji, părţile trebuie să fie diferite. Partea a doua nu trebuie să fie o simplă continuare a primeia reluînd ideea cu alte cuvinte, comentînd-o sau arătînd care sînt efectele şi consecinţele mai ales emoţionale.
  • A doua parte este bine să fie o altă imagine care mută pe alt plan posibila legătura între cele două. Acolo apar potriviri, aluzii, sugestii.
  • Este preferabilă astfel clintirea primei imagini din starea sa de potenţial clişeu, în cazul nostru: vai, săracul fluturaş. Este suficient un apropo delicat, tangenţial la situaţia respectivă profitînd de elemente de recuzită care să evite prezenţa omului.
  • Jocurile de cuvinte pot servi asemenea apropouri lejere, indirecte, ironice.

Cel mai bun vers mi s-a părut parfum de pelin – două cuvinte concrete, mustind de aluzii abstracte.

        Şi, ca să laud aluzia tangenţială, vă ofer o strofă din Echinocţiu de toamnă a lui Blaga:

Înduplecaţi de soartă,
nouă înşine străini, cu patria pe umeri - moartă,
noi am văzut, ce-i drept, de-atîtea ori,
că-ntraripatele puteri, răzbind prin nori,
orbite de o ţintă depărtată
ne iau văzduhul prin tangentă doar - ca o săgeată -
şi nu mai prind de jos din ţări nici fluturări
de semne şi nici veste.

6 comentarii:

STOPS spunea...

Am impresia că un fluture-n plasă e un paradox al LIBERTĂȚII 3D în plan 2D. Am procedat în stil ȘERBAN CODRIN, semnalând LACONIC accidentul ANTICORUPȚIEI in PLASA CORUPȚIEI. Am invocat paradoxalul ... nicidecum TROMBONUL ELECTORAL! (iar dacă DNA este acum feminin, să nu uităm că inițial a fost DEPARTAMENT, oricum tot UN "PARCHET" ... deci de gen feminin.

Corneliu Traian Atanasiu spunea...

N-am semnalat un dezacord gramatical, ci unul de gen. Un paradox este să crezi că haiku-ul este o epigramă şchioapă.

Lavana spunea...

Multumiri pentru comentariu si apreciere...

Lavana spunea...

Desi tardiv,as vrea doar sa explic ce am avut in vedere cu " becul tot aprins" :adica ,si alti fluturi ar putea "lua plasa" ,in drumul spre lumina de care sunt atrasi :)

Corneliu Traian Atanasiu spunea...

Bine gîndit. Adaug şi eu:

complice un bec

sau

becul se scuză


Orice comentariu pertinent este binevenit.

Lavana spunea...

Multumesc . Pntru mine,fiind recent "contaminata " de acest gen de poezie,
orice comentariu e mai mult decat insusit...