sâmbătă, 8 decembrie 2012

Comentariu la săptămîna a XXII-aPostaţi poemele voastre la locul lor:


nu aici.

*natură moartă -
printre mere putrede
război de furnici


Cele două părţi ale poemului sînt în evidentă opoziţie. Natura moartă trimite mai întîi la sensul specializat al sintagmei atunci cînd e vorba de o pictură: natură statică, grup de obiecte mărunte, neînsuflețite, de uz curent (fructe, flori, vânat etc.). Partea a doua însă polemizează cu ideea că natura ar fi statică, există în ea o permanentă schimbare şi frămîntare. Merele putrede nu sînt un sfîrşit absolut, furnicile le valorifică. Iar activitatea lor are aspectul unei confruntări belicoase. Natura este vie şi mai ales nestatornică atunci cînd o vedem fără s-o închidem în ramă.

Un poem bine făcut, antologic.
 

Iuliana Apostol

natură moartă -
pe piept, șevalet uscat:
ultima tușă

Să fie body-painting? De ce şevalet uscat? Poate fi umed sau uscat suportul pe care s-a pictat, pînza, hîrtia, dar şevaletul? Ce vor să spună cele două puncte?

natură moartă -
cor cu flori de gheață-n păr
Florile dalbe

Natura moartă ar putea fi cea a iernii geroase şi înzăpezite. Corul viu: colindătorii cu promoroacă-n păr. Tabloul n-are însă ieşire. E îngheţat în ramă.

biologul

natura moartă -
câinele pictorului
păzindu-şi prada

Unul din subiectele unei naturi moarte este vînatul, cel mai îndreptăţit la a-şi adjudeca expresivitatea sintagmei. Cei doi îşi împart obiectul fără să şi-l dispute: pictorul subiectul, cîinele prada. Îmi închipui un tablou care să cuprindă acest ansamblu ad-hoc. Dar poate că pictorul nu a pictat şi cîinele, iar acesta, salivînd în afara tabloului, îi garantează acesteia autenticitatea realistă. Ca păsările care au ciugulit strugurii din tabloul unui alt pictor grec din antichititate.

natură moartă -
se topesc culorile
florilor din geam

Apropourile la natura moartă sînt aici mai multe. Primul este acela că florile de gheaţă nu sînt flori autentice ci doar metafore ale florilor. Al doilea este apropoul la tabloul spontan zugrăvit de ger pe geam. Al treilea că de fapt tabloul este făcut cu culori de apă îngheţată care se topesc la căldură. Este remarcabil şi acel din ( pentru florile de pe) care cochetează cu florile puse-n ghiveci la geam. Un tablou viu, cu mult dinamism în ciuda florilor de gheaţă.

Maria Sasu

natură moartă
cu iepure -
belşugul de altădată


Nu reiese în ce consta belşugul de pe vremuri. Să fie vorba de vînatul mai  abundent? Puţin credibil. Poate se pictau mai multe tablouri şi erau expuse precum carpetele cu seraiuri pe pereţi dormitoarelor?

natura moartă -
ploaie radioactivă
amintirea vieţii

Aici apropoul este prea direct şi critic. Ploaia (cu efecte benefice asupra naturii) este contaminată şi ucide. Natura moartă = amintirea vieţii este doar un truism parazitar. Partea a doua în loc să fie sugestivă vrea să fie de-a dreptul persuasivă.

Ciobîcă Cezar-Florin

natură moartă -
în mijlocul mesei porcul
c-un măr în gură

Un tablou realist şi o realitate ambiguă. Spiritul estetizant biruieşte şi în arta culinară. Totuşi imagine este mai curînd macabră. Natura moare încă o dată… de rîs.

natură moartă -
acoperit de frunze
câinele-nghețat

Un tablou care se adevereşte şi emană o tristeţe îngheţată. Frunzele, moarte şi ele par cea mai autentică mîngîiere pentru cîinele compătimit.


Niciun comentariu: