duminică, 30 septembrie 2012

Comentariu la a XII-a săptămînă


        Ceea ce trebuia făcut era să scrieţi o altă variantă pentru prima parte a poemului, a doua, ambele versuri, rămînînd identică. Puii de rândunele / pregătiţi de drum este o formulare la fel de semnificativă ca orice alt kigo de toamnă, cum ar fi plecarea cocorilor, numărătoarea bobocilor, culesul viei, ziua recoltei, toate momente notorii ale toamnei incontestabile. Fiecare cu aura lui simbolică şi nuanţele corespunzătoare. Păstrîndu-l aşa, kigo-ul era rezolvat. Iar partea întîi, primul vers, trebuia să nu mai repete kigo-ul de toamnă şi nici să-l contrazică cu unul al altui anotimp. Se vede că n-am fost destul de convingător.

biologul....de burgos

ciulini scuturaţi –
muscalul* şi oierul
pregătiţi de drum


*muscal - crivăţ

În varianta cu muscalul şi oierul, ideea se schimbă oarecum. Deşi toamna tîrzie este şi momentul altei migraţii, al coborîrii oilor de la munte. Ciulinii scuturaţi sînt un semnal pentru ofilirea ierbii. Dar ambele imagini sînt kigo de toamnă, ceea ce e puţin cam mult.

mâţa mârşavă –
rândunelul şi un pui
pregătiţi de drum

Şi aici o intervenţie peste partea a doua care schimbă de data asta intenţia poemului. Nu toamna ameninţă păsărelele ci mîţa. Se poate ca cei doi să-şi schimbe doar cuibul.


gutui la geam -
puii de rândunele
pregătiţi de drum

Rîndunelele gata de plecare, în timp ce oamenii se pregătesc de iarnă. Două simboluri (kigo dublu) diferite ale aceleiaşi toamne tîrzii. Retragerea-n odăile încălzite sau în ţările calde.

prima brumă -
puii de rândunele
pregătiţi de drum

Prima brumă pare să fie semnalul de plecare al celor gata de drum. Şi aici kigo dublu.

Maria Sasu

pod dus de ape -
oameni la porţi
pregătiţi de drum

Atmosfera toamnei se pierde prin modificarea părţii a doua. Pregătirea oamenilor pare a fi pentru evacuare din cale unui  cataclism, deşi podul dus de ape nu-i decît un semn de izolare a locului. În plus, în situaţia de pe la noi, cu ce să mai fie evacuaţi?

Grigore Vlad

caldarâm colorat -
puii de rândunele
pregătiţi de drum

Un alt simptom al toamnei acompaniază pregătirea de plecare a rîndunelelor, coloraratura caldarîmului. Caldarîmul este bine ales pentru că el a rămas doar pe aleile parcurilor şi pe străduţe mai retrase ale vechilor oraşe. Doar el se mai asortează cu antimpurile. Autostrăzile sînt otova – nu mai au sezoane. Sau încearcă, viscolele le mai îngenunchează. Chiar dacă e vorba de un kigo dublat, există nişte contraste şi o anume tentă polemică prin care el devine doar o licenţă admisibilă.

palton la ghişeu -
puii de rândunele
pregătiţi de drum

Ca şi în poemul Letiţiei, opunîndu-se pregătirii pentru plecare, prezenţa paltonului la ghişeu este un alt semn (uman) al toamnei aşezate care este suportată de sedentari. De menţionat elipsa – în economia haiku-ului nici nu contează omul, e de ajuns apariţia paltonului. Diferenţele de registru (uman – natural) sînt salutare.


ţigle noi pe casă -
puii de rândunele
pregătiţi de drum


Pregătiri, pregătiri… unii se pregătesc pentru plecare, alţii pentru iernare. Acelaşi contrast între cei care pleacă şi cei care rămîn. Şi aici kigo-urile, ambele de toamnă, trag în sens invers.

rouă de toamnă -
bătrânul priveşte lung
rândunelele

Şi în partea întîi, şi în cea de doua semnele toamnei se reflectă în privirile pline de regret ale bătrînului. Ceva, greu de spus, se duce odată cu ele.


muguri peste tot -
camarazii de arme
pregătiți de drum

Deşi nu respectă partea a doua neschimbată, ceea ce însemna kigo de toamnă (şi nu de primăvară), poemul este prea bun pentru a nu-l lua în considerare. Evident că pregătirea de drum, ca şi la poemele Mariei Sasu şi biologului, înseamnă că totul altceva. În situaţia de faţă, erupţia vitală a mugurilor este într-un contrast absolut cu conflagraţia care nu promite decît moarte.

Iuliana Apostol

fereastra deschisă -
puii rândunicilor
cu vântu-n aripi

Iuliana n-a mai ţinut cont de nicio constrîngere şi poemul, deşi ar fi trebuit să fie unul tomnatic şi plecarea păsărilor să fie măcar un pic cam tristă, a devenit de-a dreptul exuberant. Fereastra deschisă pare doar un mod de a exprima încîntarea şi deplina solidaritate cu spectacolul puilor care-şi manifestă, în fine, potenţialul de zburătoare autentice.

se-aude un tren -
în cuiburile goale
privirea-mi adastă...

Cuplarea celor două imagini ar putea fi nu un regret al faptului că a venit toamna, ci mai curînd al aceluia că, auzind trenul, observatorul simte că nici măcar pe calea ferată nu poate pleca şi el… unde-o vedea cu ochii.

Preferatele mele sînt cele două poeme ale lui Grigore Vlad pentru respectarea cerinţei, discreţia lor şi complexitatea prinsă atît de uşor în formule deosebit de simple.

Cu licenţa încălcării cerinţei, îmi place poemul lui Cezar, pentru tensiunea scenei.

Citiţi: Ce facem aici pentru respectarea termenului de primire. Am făcut rabat ultimilor doi care au trimis de data asta peste ora 12 pentru că încă nu terminasem nici eu comentariul.

Niciun comentariu: